Mektup göndermek için tıklayınız...b4.jpg (42833 bytes)logo22.gif (4459 bytes)

        
  Ana Sayfa

Belgelendirme Müdürlüğü
   
Müracaat   ve belgelendirme
    Mali yükümlülükler
    Belgelendirme faaliyetleri,

        Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi
        Ürün Belgelendirmesi
             TSE, TSEK, EX
        Parti mallarının belgelendirmesi,

        İthal mallarının belgelendirilmesi
        Laboratuvarların belgelendirmesi
       
Hizmet Yerlerinin belgelendirilmesi

Kalite Müdürlüğü
   
Kalite Sistem Belgelendirilmesi,
         Sorularla Kalite
    Çevre Yönetim Sistem Belgelendirmesi

         Sorularla Çevre Yönetim Sistemi

Laboratuvarlar Müdürlüğü
   
Elektrik Laboratuvarı
    Makina ve Malzeme Laboratuvarı
    Kimya ve Malzeme Laboratuvarı
    Gıda Laboratuvarı
    Ambalaj Laboratuvarı
    Ex Laboratuvarı

                                                                   
Üst Yönetim

2000 Ambalaj Yarışması

Ambalaj Yarışması Sonuçları

 

 

 

 

Bilal GÜVEN TSE İzmir Bölge Müdürlüğü

                                                              

Ana Sayfa
 
 

Standardın Önemi...

TSE nedir? TSEK nedir? TSE Ex nedir? Laboratuvar Yeterlilik Belgesi nedir? ISO 9000 nedir? ISO 14000 nedir?

 

 


22 Kasım 1960 tarihinde yürürlüğe giren 132 sayılı kanunla kurulan Enstitü Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı (ISO)'nın, Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu' (IEC) nun,  Avrupa Kalite Teşkilatı' (EOQ) nın,  Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)'nin, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC)'nin, Dünya Ambalajlama Teşkilatı' (WPO) nın, Standardların Uygulanması İçin Uluslararası Federasyon (IFAN)'un,  Bölgeler Arası Standardizasyon Birliği (IRSA)'nin üyesi ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisidir. Enstitü ayrıca Milletlerarası Ticaret Odası' (ICC) nın üyesidir. 132 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca Enstitümüzün gelirleri ve muameleleri her türlü vergi ve harçtan muaftır.